Ons verhaal en onze visie

Citizens Take Over Europe ontstond in het voorjaar van 2020 te midden van de recente Covid-19-pandemie, waarin we erkenden hoeveel het gebrek aan Europese democratie ons leven diep beïnvloedt.

Wij zijn een groep maatschappelijke organisaties, burgers en inwoners uit heel Europa, die zich hebben verenigd in een gemeenschappelijke inspanning om een toekomstgerichte en op de burger gerichte Europese democratie te bevorderen. Terwijl onze nationale leiders worstelen met het vinden van gemeenschappelijke oplossingen voor de grote uitdagingen van onze tijd, van het zorgen voor sterke, goed gefinancierde en inclusieve openbare diensten tot het beschermen van onze planeet of het garanderen van grondrechten in heel Europa, nemen we onze eigen verantwoordelijkheid om burgers en inwoners op het spel te zetten het middelpunt van het gesprek over de toekomst van Europa. Niet alleen dat: we geloven dat het van fundamenteel belang is dat mensen in Europa zich over de grenzen heen organiseren en het Europa ontwerpen dat we willen: een Europa dat zorgt en wordt verzorgd.

Op 9 mei 2020, de Dag van Europa, was de Europese Unie van plan haar conferentie over de toekomst van Europa te lanceren, een ander institutioneel proces waarin burgers weinig te zeggen hebben over hun toekomst. In plaats daarvan hebben we sindsdien samen een politieke, transnationale ruimte teruggewonnen door middel van een online conferentie om problemen te bespreken waarmee Europeanen worden geconfronteerd en om samen oplossingen te ontwikkelen vanuit een politiek, sociaal en persoonlijk perspectief.

Nu ontwikkelen we en zullen we pleiten voor de belangrijkste criteria voor een succesvolle conferentie over de toekomst van Europa, die de burger centraal stelt in het proces.

We eisen een fundamentele heroverweging van hoe onze Europese democratie werkt door burgers mondiger te maken door middel van beproefde participatieve instrumenten om de besluitvorming te beïnvloeden, evenals door middel van innovatieve overlegmethoden.

Op 9 mei 2020, de Dag van Europa, was de Europese Unie van plan haar conferentie over de toekomst van Europa te lanceren, een ander institutioneel proces waarin burgers weinig te zeggen hebben over hun toekomst. In plaats daarvan hebben we sindsdien samen een politieke, transnationale ruimte teruggewonnen door middel van een online conferentie om problemen te bespreken waarmee Europeanen worden geconfronteerd en om samen oplossingen te ontwikkelen vanuit een politiek, sociaal en persoonlijk perspectief.

Nu ontwikkelen we en zullen we pleiten voor de belangrijkste criteria voor een succesvolle conferentie over de toekomst van Europa, die de burger centraal stelt in het proces.

We eisen een fundamentele heroverweging van hoe onze Europese democratie werkt door burgers mondiger te maken door middel van beproefde participatieve instrumenten om de besluitvorming te beïnvloeden, evenals door middel van innovatieve overlegmethoden.

Onze visie

We streven naar een Europa dat:

  • democratisch
  • Solidair
  • feministisch
  • Ecologisch en duurzaam
  • Vreedzaam, waar het oorlogsgeweld wordt vervangen door de diplomatie van volkeren
  • antiracist
  • Meervoud, open en inclusief

Leden van de organisatie

AEGEE

Europe AEGEE

Alliance4Europe

Europe Alliance4Europe

Another Europe is Possible

UK Another Europe is Possible

Aufa 100

Citizens Lab

Europe Citizens Lab

Civico Europa

Europe Civico Europa

Co-Creating Europe

Europe

Democracy International

Germany Democracy International

ECI Campaign

Europe ECI Campaign

EUMANS

Europe EUMANS

Europa Huis

Europe

European Alternatives

Europe European Alternatives

European Civic Forum

Belgium European Civic Forum

European Constitution

Europe European Constitution

European Democracy Lab

Germany European Democracy Lab

European House

Hungary

Federal Network for Citizenship Engagement (BBE)

Europe Federal Network for Citizenship Engagement (BBE)

Forum dos Cidadaos

Portugal Forum dos Cidadaos

LEAP

LEAP

Mehr Demokratie

Germany Mehr Demokratie

Music Theatre International

New Europeans

New Europeans

Pulse of Europe

Europe Pulse of Europe

Rinascimento Green

Europe

Schwarzkopf Foundation Young Europe

Europe

Stand Up for Europe

Europe

TAKE A BREAK FROM BREXIT

UK

The Good Lobby

Europe The Good Lobby

Understanding Europe

Europe

We Move

Europe We Move
Dit initiatief wordt ondersteund door de volgende organisaties:

Arty Farty

BOZAR

Citizens For Europe

Europe

Creacion Positiva

Spain

Cube Your Take

Die Vielen

ECIT Foundation

European Democracy Network

Europe

European Future Forum

European Moments

Feminist Europe Platform

Spain

Fundacio Aroa

Generationen stiftung

Imagine Europe

Live Europe

Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom

Poland

Nyt Europa

Obessu

Belgium

Obiezione Respinta

Schuman

Stiftungzukunft Berlin

Summer of Solidarity

TodaysArt

Volonteurope

Voters Without Borders

Vox Europe

WAKE UP EUROPE

We Are Europe

Young Federalists Germany

Germany
Met de steun van:

Citizens for Europe

Citizens for Europe

European Parliament

European Parliament

Schopflin Foundation

Schopflin Foundation

Werkgroepen

De werkgroepen van CTOE zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategische koers van de coalitie. De WG komt regelmatig bijeen in onlinevergaderingen en brengt verslag uit aan de wekelijkse plenaire vergadering. Lees hieronder meer over de leden van de WG.

Je kunt lid worden van elke werkgroep die je wilt, door simpelweg een e-mail te sturen naar de coördinatoren.

U kunt dan direct met hen zien waar zij op dit moment mee bezig zijn en waar u zich mee bezig wilt houden:

Belangenbehartiging en beleid

Beschrijving:

De werkgroep fungeert als de politieke en advocatuur-arm van de CTOE-alliantie. Het omvat actoren uit het maatschappelijk middenveld die lid zijn van de CTOE, evenals individuele deskundigen die geen lid zijn van een alliantie en hun tijd op persoonlijke titel besteden.

De werkgroep stelt het politieke standpunt van de CTOE op met betrekking tot de Conferentie over de Toekomst van Europa en fungeert als waakhond van het maatschappelijk middenveld over de ontwikkelingen van de Conferentie.

Doelstellingen:

De werkgroep heeft tot doel de politieke ontwikkelingen van de Conferentie over de Toekomst van Europa te volgen en advocacy-routes vast te stellen om te lobbyen voor het CTOE-standpunt, dat door de werkgroep wordt opgesteld met steun en goedkeuring van de plenaire vergadering van het CTOE. Het wil ook zijn lobbywerk opbouwen en de betrekkingen onderhouden en versterken met politieke actoren die van bijzonder belang zijn in de ontwikkelingen van de conferentie. Door middel van haar belangenbehartiging en de gebruikte advocacy-instrumenten, wil de werkgroep ook het netwerk mobiliseren, het activisme van de coalitie benadrukken, de standpunten van de coalities bekendmaken en de CTOE-coalitie verder uitbouwen voor bredere actoren.

Coördinator:
Daniela Vancic

Zelforganiserend proces en Europese burgervergaderingen

Beschrijving:

Deze werkgroep heeft tot doel het model van de burgervergadering op Europees niveau te promoten. Het werk van deze werkgroep wordt gedreven door de overtuiging dat burgervergaderingen een fundamenteel en noodzakelijk instrument zijn om de tekortkomingen van de representatieve democratie op te lossen, zowel op nationaal als op Europees niveau. Het is open voor iedereen en brengt organisaties, professionals, activisten en vrijwilligers samen die een diepe interesse delen in democratische innovaties, inzet voor Europese integratie en geloof in collectieve intelligentie en in het vermogen van burgers om te debatteren en te beslissen over politieke kwesties die verder gaan dan specifieke belangen. Haar standpunt wordt weerspiegeld in het Manifest voor een Europese Burgervergadering, opgesteld door de werkgroep en gepubliceerd in verschillende Europese kranten.

Doelstellingen:
Op basis van een reeks gedachtewisselingen met vooraanstaande deskundigen op het gebied van deliberatieve democratie, en voortbouwend op een netwerk van beoefenaars van Citizens’ Assemblies (G1000, Forum dos Ciudadanos, Démocratie Ouverte, Politici per caso, Burgerrat, enz.), werkt de WP aan een blauwdruk als richtlijn voor toekomstige transnationale burgervergaderingen. Op de lange termijn en voortbouwend op de contacten en middelen die zijn gemobiliseerd bij het opstellen van de blauwdruk, wil het WP zelf een transnationale burgervergadering organiseren om te dienen als een experiment voor een Europese burgervergadering.

Coördinatoren:

Michele Fiorillo, Lorenzo Mineo, Camille Dobler
self-organize@citizenstakeover.eu

constitutionele vraag

Beschrijving:
De “Grondwettelijke kwestie” van de WG brengt deskundigen uit het maatschappelijk middenveld en de wetenschappelijke gemeenschap samen in regelmatige bijeenkomsten om Europese constitutionele kwesties met verschillende methodologieën en vanuit verschillende perspectieven aan te pakken:

Door gebruik te maken van een nieuwe methodologie voor raadpleging van burgers, het maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden, draagt ​​de werkgroep bij aan een beter begrip van de percepties en voorkeuren van mensen met betrekking tot de betekenis van democratisch burgerschap voor de ontwikkeling van de EU;

Door nationale en internationale democratische innovaties te onderzoeken, werkt de WG a) de normatieve principes uit voor de “Conferentie over de toekomst van Europa” die essentieel zijn voor inclusieve democratische participatie en beraadslaging (bijv. transparantie, verantwoordingsplicht, effectiviteit, openheid); en b) de institutionele rechten en aanspraken, instrumenten en mechanismen die centraal staan ​​om deze “10 Principes” in de praktijk te laten werken;

Door de grondwettelijke grondslagen van de EU (bijv. het Handvest van de grondrechten, de institutionele architectuur en procedures van de EU) te controleren op democratische tekorten en democratiseringspotentieel, zal de werkgroep hervormingsstrategieën uitstippelen ter versterking van de transnationale, inclusieve participatieve en deliberatieve bronnen van Europese democratische legitimiteit;

Door samen te werken met de andere werkgroepen vertaalt de WG haar proposities naar CTOE belangenbehartiging en communicatiecampagnes.

Coördinatoren:

Ulrike Liebert, Laura Galante
euconstitution@citizenstakeover.eu

Communicatie & evenementen

Beschrijving:
De werkgroep fungeert als de disseminatie- en communicatiemachine van de CTOE-alliantie. Het omvat actoren uit het maatschappelijk middenveld die lid zijn van de CTOE en individuele experts op het gebied van communicatie.

De werkgroep komt regelmatig samen om de communicatiestrategie van de coalitie op te stellen, te bespreken en uit te voeren, en coördineert tegelijkertijd waar nodig evenementen en interactieve activiteiten die de waarden van de coalitie promoten bij externe actoren.

Doelstellingen:
De werkgroep heeft als doel de positie van de coalities te communiceren en bekend te maken en de band tussen de CTOE-coalitie en het externe publiek verder te versterken. De coalitie is er immers voor de burger.

De werkgroep communicatie is niet alleen verantwoordelijk voor de communicatie met het publiek, maar speelt ook een rol bij het leggen van contacten tussen de verschillende berichten die intern door de diverse coalitieleden worden verspreid, en verzamelt input om een ​​sterk gemeenschappelijk verhaal, kernboodschappen, verklaringen en medegeorganiseerde evenementen, petities en andere initiatieven.

Coördinatoren:

Marta Cillero
m.cillero@euroalter.com
Soundous Boualam
soundous.boualam@alliance4europe.eu
Vladimir Sestovic
vsestovic@civic-forum.eu