Financiers

Onze financiers ondersteunen ons bij het nastreven en ontwikkelen van onze missie.

Deze website wordt medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het subsidieprogramma van het Europees Parlement op het gebied van communicatie. Het Europees Parlement was niet betrokken bij de voorbereiding ervan en is in geen geval verantwoordelijk voor of gebonden aan de informatie of meningen die in het kader van deze website worden geuit. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn alleen de auteurs, geïnterviewden, uitgevers of programma-omroepen verantwoordelijk. Het Europees Parlement kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de uitvoering van de actie.

Met de steun van

Technische partner