Latest news
We came together in Strasbourg while the Plenary is kicking off to reclaim our space as citizens & residents in the debate about the future of Europe! We call on to the executive board to develop a strategy of inclusion in relation to the #Conference to ensure that marginalised communities are adequately represented and involved in the Conference.

Over de CTOE-coalitie

Citizens Take Over Europe ontstond in het voorjaar van 2020 te midden van de recente Covid-19-pandemie, waarin we erkenden hoeveel het gebrek aan Europese democratie ons leven diep beïnvloedt. Wij zijn een groep maatschappelijke organisaties, burgers en inwoners uit heel Europa, die zich hebben verenigd in een gemeenschappelijke inspanning om een toekomstgerichte en op de burger gerichte Europese democratie te bevorderen.

Our story and vision
50

Organisations

100%

Citizens-centered

10

Countries

Our story and vision

10 principes voor een burgergerichte conferentie over de toekomst van Europa

In juli 2019 kondigde Ursula von der Leyen haar voornemen aan om een tweejarige conferentie over de toekomst van Europa bijeen te roepen, met het verklaarde doel om “burgers, waaronder een belangrijke rol voor jongeren, het maatschappelijk middenveld en Europese instellingen, als gelijkwaardige partners te betrekken. ” Wij, de Citizens Take Over Europe-coalitie, verwelkomen dit voorstel om “de burgers hun zegje te doen” door middel van een gestructureerd transnationaal participatieproces. Het moet echter goed worden gedaan om het beoogde effect te hebben. Met onderstaande 10 uitgangspunten willen wij een bijdrage leveren aan de institutionele beraadslaging over hoe de Conferentie over de Toekomst van Europa (hierna: de Conferentie) vorm te geven.

1. Participatief

EU-burgers en -inwoners, met name jongeren, moeten de kans krijgen om de conferentie vorm te geven bij elke stap van haar ontwikkeling, te beginnen met de beslissingen over het ontwerp, de reikwijdte en de doelstellingen van de conferentie, evenals de status van haar publieke inbreng in EU-besluitvorming.

2. Inclusief

Deelname aan de conferentie moet inclusief zijn. Alle participatiekanalen moeten openstaan voor zowel EU-burgers als EU-ingezetenen. De volksvergaderingen moeten worden samengesteld door middel van gestratificeerde willekeurige selectie, waarbij wordt gezorgd voor een evenwichtige vertegenwoordiging van mensen van verschillende leeftijden, geslachten, landen van verblijf, sociaaleconomische achtergrond en met verschillende houdingen ten opzichte van de EU (variërend van zeer positief tot zeer negatief ).

3. Openen

De Conferentie moet de vrijheid hebben om haar eigen agenda te bepalen en elk mogelijk voorstel voor de toekomst van Europa naar voren te brengen, met alle opties op tafel, inclusief verdragswijzigingen, en zonder vooruit te lopen op de uitkomsten van de discussie. De Conferentie moet de bevoegdheid hebben om te beslissen over haar eigen regels en procedures en over eventuele aanvullende participatieve instrumenten.

4. Deliberatief

De conferentie moet de mogelijkheden voor dialoog, beraadslaging en betwisting tussen burgers, tussen burgers en politici en met andere belanghebbenden, waaronder relevante deskundigen, maximaliseren.

5. Transnationaal

De conferentie moet de mogelijkheden voor interactie, overleg en samenwerking tussen mensen uit verschillende landen maximaliseren. Alle participatieve instrumenten moeten transnationaal zijn.

6. Transparant

Alle officiële conferentie-gerelateerde vergaderingen en evenementen moeten worden gelivestreamd, opgenomen en openbaar gemaakt. Alle officiële documenten die verband houden met de conferentie moeten in ten minste alle officiële EU-talen op één enkel online platform openbaar worden gemaakt.

7. Verantwoordelijk

De plenaire vergadering van de conferentie moet verantwoording afleggen aan het grote publiek door burgers duidelijke schriftelijke feedback te geven op de input die is ontwikkeld door middel van de participatieve instrumenten van de conferentie.

8. Effectief

Voorafgaand aan de start van de conferentie moeten de EU-instellingen zich ertoe verbinden de door de conferentie aan te nemen resoluties op te volgen. Nationale, regionale en lokale autoriteiten moeten worden uitgenodigd om een soortgelijke verbintenis aan te gaan.

9. Zichtbaar

Lokale, regionale, nationale en EU-autoriteiten moeten alle beschikbare middelen gebruiken om bekendheid te geven aan de conferentie en conferentiegerelateerde evenementen. Ze moeten actief proberen de media voor de conferentie te interesseren. Naast analoge communicatie moeten digitale technologieën worden gebruikt om het bereik te vergroten. De conferentie moet een eigen visuele identiteit hebben en één online platform opzetten dat moet fungeren als de ‘online hub’ van de conferentie.

10. Aantrekkelijk

De conferentie moet aantonen dat politiek intrinsiek verbonden is met andere levenssferen, zoals kunst en cultuur. Om dit onder de aandacht te brengen, zou als onderdeel van de conferentie een aantal transnationale festivals moeten worden opgezet, gericht op het bereiken van een zo breed mogelijk publiek.

WAAR WE VOOR STAAN

Uw tijd om te stemmen!

We zijn benieuwd naar uw mening, ideeën en suggesties over de toekomst van Europa. Elke week wordt op deze website een nieuwe kernvraag over Europese democratie, voorgesteld door de coalitie, gepubliceerd. Praat mee over de toekomst van Europa!

Do you know what the Conference on the Future of Europe is?

In July 2019, Ursula von der Leyen announced her intention to convene a two-year Conference on the Future of Europe, with the proclaimed aim to involve “citizens, including a significant role for young people, civil society and European institutions as equal partners.” But does actually people know what the Conference is about?

  Kaarten van evenementen

  Citizens Take Over Europe organiseert en neemt deel aan vele evenementen en bijeenkomsten in heel Europa en daarbuiten. Onze evenementen zijn online, fysieke bijeenkomsten en hybride, en omvatten conferenties, open debatten, vergaderingen, boekpresentaties en nog veel meer! Bekijk onze voorbije en aankomende evenementen en kom kennismaken!

  Upcoming events Past events

  Physical events

  Physical events

  assembraMenti – Clima, lavoro, inclusione

  Online events

  Online events

  Health rights and feminism in Europe
  Workers Without Borders: Agricultural Workers in the Food Industry
  EU Green Deal Herausforderungen für Wirtschaft und Arbeit Bereit für die Challenge?
  LAUNCH EVENT OF THE CROSS-PARTY GROUP OF MEPs ON EUROPEAN CITIZENSHIP
  Framtidssamtal utomhus
  Europe in the making – exercising forms of engagement at local and EU level
  Framtidssamtal utomhus
  Care Workers in the Health Sector
  Europe Day
  Delivery Workers in the Platform Economy
  The Rise of Insurgent Europeanism
  European Citizens Assemblies and the Future of Europe
  Citizens Take Over Europe x Conference on the Future of Europe 1.0
  CTOE Europe Week | For a citizens centered conference on the future of Europe
  Citizen Participation in Democratic Europe: What Next for the EU?

  Barcelona

  Health rights and feminism in Europe

  Sep 28th Jul 28th 2021 10:00 am
  Go to event
  Close

  Calabria

  assembraMenti – Clima, lavoro, inclusione

  Apr 16th 17th 2021
  Go to event
  Close

  Cologne

  EU Green Deal Herausforderungen für Wirtschaft und Arbeit Bereit für die Challenge?

  Jun 28th 2021 7:00 pm
  Go to event

  Citizens Take Over Europe x Conference on the Future of Europe 1.0

  May 5th 2021 5:00 pm
  Go to event
  Close

  Gothenburg

  Framtidssamtal utomhus

  Jun 17th 17th 2021 5:00 pm
  Go to event

  Framtidssamtal utomhus

  Jun 15th 15th 2021
  Go to event
  Close

  London

  Workers Without Borders: Agricultural Workers in the Food Industry

  Jul 1st 1st 2021 7:00 pm
  Go to event

  Care Workers in the Health Sector

  May 26th 26th 2021 7:00 pm
  Go to event

  Europe Day

  May 9th 2021 7:00 pm
  Go to event

  Delivery Workers in the Platform Economy

  May 8th 2021 6:00 pm
  Go to event

  The Rise of Insurgent Europeanism

  May 7th 2021 4:00 pm
  Go to event

  Citizen Participation in Democratic Europe: What Next for the EU?

  May 4th 4th 2021 4:00 pm
  Go to event
  Close

  Paris

  European Citizens Assemblies and the Future of Europe

  May 6th 2021 5:30 pm
  Go to event
  Close

  Roma

  CTOE Europe Week | For a citizens centered conference on the future of Europe

  May 4th 9th 2021
  Go to event
  Close

  Strasbourg

  LAUNCH EVENT OF THE CROSS-PARTY GROUP OF MEPs ON EUROPEAN CITIZENSHIP

  Jun 18th 18th 2021
  Go to event

  Europe in the making – exercising forms of engagement at local and EU level

  Jun 17th 17th 2021 10:00 am
  Go to event
  Close