Prioriteiten en ambities

Onze prioriteiten en ambities zijn gebaseerd op de volgende principes:

1. Democratie en grondrechten

Belangenbehartiging en beleid

 • Hoe zorg je voor representatieve en gelijke deelname aan de democratische beraadslagingen van de Europese Unie en in de CoFoE?
 • Hoe kunnen we de kansen voor interactie, overleg en samenwerking tussen mensen uit verschillende landen maximaliseren?

Antiracisme en tegen discriminatie

 • Systemisch racisme en individuele verantwoordelijkheid: hoe kunnen we het democratische proces van de EU inclusiever maken voor diaspora’s en etnische minderheden?
 • We werken samen met EU-instellingen en Europese democratieën die verantwoordelijk zijn voor inclusiviteit binnen de EU, en maken kolonisatie niet slechts een extern probleem.

Migrantenrechten

 • Migranten- en vluchtelingenrechten en grenscontroles vanuit een buiten het EU-perspectief.
 • Beëindiging van onderscheid tussen EU-burgerschap en nationaliteit.

Mensenrechten

 • Door vrouwen gedomineerde werkplekken: heeft de Covid-19-pandemie de perceptie en waarde van de zorgsector veranderd
 • Corruptiebestrijding op institutioneel niveau
 • LGBTIQ+-gemeenschap navigeren door hetero-normatieve ruimtes: overlevingsstrategieën, gezondheid en rechten van werknemers
 • Het plafond doorbreken: krachten bundelen tussen vrouwenrechten en LGBTIQ+-rechten

2. Welzijn en gezondheid in Europa

Hoewel de impact van Covid-19 onze samenlevingen blijft schaden, streven we ernaar mensen op de eerste plaats te zetten door opnieuw na te denken over gezondheid en veiligheid, handel en financiën, en arbeids- en sociaal beleid. We onderzoeken nieuwe voorstellen om een nieuw paradigma van zorg, welvaart en volksgezondheid over de grenzen heen te implementeren.

 • Gezondheidsbonden, gezondheidswerkers en werknemersrechten: bescherming van precaire werknemers, gezondheid, veiligheid en fatsoenlijk loon voor essentiële werknemers; arbeidsomstandigheden van landarbeiders; en bescherming van de rechten van jonge werknemers.
 • Minimumloon: is het EU-brede minimumloon een stap naar betere levensomstandigheden in de EU?

3. Milieu en klimaatverandering

Klimaatverandering en aantasting van het milieu vormen een existentiële bedreiging voor Europa en de wereld. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft Europa een nieuwe groeistrategie nodig die de Unie zal omvormen tot een modern, hulpbronnenefficiënt continent. Wij geloven in een Green New Deal voor Europa die deze noodzakelijke transitie op een rechtvaardige en inclusieve manier voor iedereen mogelijk maakt.

 • Wij steunen de ECI Stop Global Warming.eu
 • We richten ons op wettelijke wettelijke erkenning en bescherming van klimaatvluchtelingen.

Publicaties en blauwdrukken

We schrijven en ontwerpen beleidsblauwdrukken om de instellingen te transformeren die een impact hebben op ons leven, onze gemeenschappen en de planeet.

2021

Our Voices for the Future of Europe: CTOE Consultation Report

On the eve of the ‘Conference on the Future of Europe’, we have asked three sets of questions: Which sentiments prevail among our civil society partners regarding the future of Europe? What visions do we, the actively engaged citizens surveyed from 10 EU Member States, share regarding the future of the EU? And how do we want the EU to enable citizens to participate in shaping our common future?
2021

Manifesto for a European Citizens’ Assembly

We, as Europeans, will not passively witness again in the future the dismantling of our Union because of intergovernmental logic and internal conflicts. The EU's democratic deficit undermines not only its legitimacy but also the capacity of EU member states to tackle today's challenges. We call for an ambitious institutional reform to reshape the Europe of tomorrow.
2021

10+1 Guidelines for EU citizens’ assemblies

The following 10 + 1 guidelines are based on best practices and lessons learned from national and local citizens’ assemblies across Europe. They have been designed in collaboration with leading experts. At present, these guidelines shall instruct the Conference on the Future of Europe on how to create the first experimental space for transnational citizens’ assemblies. But they are designed for future EU citizens’ assemblies as well.
2020

10 principles for a citizen-centered Conference on the Future of Europe

In July 2019, Ursula von der Leyen announced her intention to convene a two-year Conference on the Future of Europe, with the proclaimed aim to involve “citizens, including a significant role for young people, civil society and European institutions as equal partners.” We, the Citizens Take Over Europe coalition, welcome this proposal to “give citizens their say” by means of a structured transnational participatory process. However, it needs to be done right in order to have the intended effect. By means of the 10 principles below, we want to make our contribution to the institutional deliberations on how to shape the Conference on the Future of Europe.