Europese burgerinitiatieven (EBI's)

StopGlobalWarming.eu via Eumans

We vragen de Europese Commissie om een EU-wetgeving voor te stellen om het verbruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen, energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare bronnen aan te moedigen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C. Het Europese burgerinitiatief “StopGlobalaWarming.eu A price for carbon to fight climate change” is ingediend door Marco Cappato en Monica Frassoni als de eerste twee ondertekenaars en is op 22 juli 2019 door de Europese Commissie geregistreerd. Het verzamelen van handtekeningen moet uiterlijk 22 juli 2020 klaar zijn.

Sign now

Kiezers zonder Grenzen via Stichting ECIT

Door mensen volledige politieke rechten te geven waar ze wonen, kan hun integratie in de samenleving worden bevorderd. Het politieke onderscheid tussen EU- en nationale burgers geeft een verkeerd signaal aan het integratiebeleid en draagt evenmin bij aan de aanpak van de integratie van migranten en vluchtelingen van buiten de EU in de Europese samenleving.

Sign now

UBI voor iedereen

Bij het opstarten van het Europees burgerinitiatief vroegen we ons af hoe een onvoorwaardelijk basisinkomen andere mensen in andere landen raakt. Daarom hebben we de UBI4ALL-loterij opgezet om de effecten van het basisinkomen in heel Europa te bekijken.

Sign now

Vrijheid om te delen

Dit initiatief roept burgers op om bestanden rechtstreeks te delen via peer-to-peer-netwerken, zodat ze toegang hebben tot wetenschap en cultuur zonder onderworpen te zijn aan controles en profilering. EU-wetgeving die dit mogelijk maakt, zou perfect verenigbaar zijn met het internationaal recht als de rechthebbenden een billijke vergoeding zouden krijgen.

Sign now

Red de bijen en boeren via de ECI-campagne

Onze biodiversiteit is in gevaar als nooit tevoren. Daarom heeft de Europese Commissie zich in de “Green Deal” als doel gesteld om het gebruik van pesticiden met 50% te verminderen. De pesticidenindustrie, hun bondgenoten in het Europees Parlement en nationale regeringen vallen dit historische doelwit aan. Nooit eerder was het zo belangrijk voor EU-burgers om hun stem te verheffen tegen het gebruik van pesticiden. Eis nu de uitfasering van pesticiden!

Sign now

Claim je gezicht via EDRI

De toekomst moet van ons zijn om vorm te geven. Gezichtsherkenning kan en zal tegen ieder van ons worden gebruikt door regeringen en bedrijven – op basis van wie we zijn en hoe we eruit zien. Herover onze openbare ruimte. Verbied biometrische massasurveillance!

Teken nu

Stop met vinnen

“Vinnen” is een brutale praktijk die wordt gebruikt bij het vissen op volle zee. Soms wordt er selectief op de haaien gejaagd, maar steeds vaker wordt het vinnen beoefend met de “ongewenste bijvangst” van de tonijn- en zwaardvisvisserij. Direct na het vangen van de haaien worden alle vinnen afgesneden en worden de overige karkassen terug in zee gegooid. Het is tijd voor Europa om op te treden tegen Finning!

Teken nu